عنصر اول  

 

عنصر اول
Saturday, January 07, 2006

٭
قبول کنید که ورزش به کل روحیه آدم رو عوض میکنه
ولی بعد از یک مدت ورزش نکردن بعد که میخوای شروع کنی تا یک ذره میدوی به حال غش میافتی
نفس تنگی میگیری تمام بدنت میگیره و از خودت خجالت میکشی
البته من هیچ وقت دونده خوبی نبودم ترجیح میدم یک کوه رو بالا برم و برگردم تا اینکه بخوام بدوم
یا حتی بندازنم توی یک استخر و بگن شنا کن ساعتها میتونم دست و پا بزنم
به هر حال این روند باید ادامه پیدا کنه تا همه چیز برگرده سر جای اولش و ورزش کردن اینقدری سخت و طاقت فرسا نباشه
با اجازه

               


.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.


Comments: Post a Comment

صفحه اصلی

آرشيو

فرستادن نظرات

Bravenet.com

 
[Powered by Blogger]